Skrald

Skraldet bliver hentet hver mandag og torsdag.
 
Sker det alligevel ikke så kontakt Københavns Affaldsservice på 7010 3388.
 
Ophober der sig så meget skrald at det ikke kan være i containeren, så fyld nogle sække op med skraldet og stil det foran skralderummet. Hvis skraldeposerne bare bliver smidt vil affaldsfolkene ikke tage det med!
 
www.kk.dk/affald kan du til enhver tid se hvornår den næste tømning af dagrenovation, batterier, pap m.v. skal ske.
 
Er der behov for at bestille en storskraldscontainer eller har du spørgsmål vedr. affaldshåndtering kan du henvende dig til bestyrelsen.